WEDSTRIJD

Print het wedstrijdformulier af, vul het in en deponeer het in de urne aan het podium op de happening. U maakt kans op prachtige prijzen*, aangeboden door de standhouders.

 

 *maximum 1 prijs per deelnemer, trekking onder de aanwezigen. Deze informatie wordt bijgehouden door de organisator van de beurs en is bestemd voor het globaal beheer van relaties met klanten en prospecten. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de organisaties die contractueel verbonden zijn met Idee Productions nv. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet he toegangsrecht tot de gegevens en de verbetering ervan.